Welke instanties zijn betrokken?

Het administratoef afhandelen van de erfenis

Stap 6

Het administratief afhandelen van de erfenis

U dient vervolgens alle instanties die betrokken zijn bij de overledene op de hoogte te stellen van het overlijden en met die instanties de zaken afhandelen. Dit kan betekenen dat er nog geld wordt overgemaakt naar de ervenrekening of dat u nog geld moet betalen namens de overledene.

Aangifte inkomstenbelasting

Veelal dient er nog aangifte inkomstenbelasting gedaan te worden over het jaar van overlijden van de overledene. Dit kan betekenen dat er nog een heffing volgt van de belastingdienst of dat er nog geld terugbetaald wordt. Erfenisbeheer kan dit snel en gunstig voor u regelen. Als alle betrokken instanties op de hoogte zijn en alle schulden zijn voldaan en alle vorderingen zijn ontvangen kan er overgegaan worden tot de verdeling van de erfenis tussen de erfgenamen en kan de aangifte erfbelasting gedaan worden.

Mr. Monique  Jansen op de Haar

Mr. Monique Jansen op de Haar

Erfrecht jurist

Afbeelding test

Afbeelding test