Afhandeling van de erfenis

Afhandeling van de erfenis

Stap 9

Rekening en verantwoording

Nadat alles afgehandeld en verdeeld is dient er door de executeur, of degenenen die de afwikkeling doen, rekening en verantwoording worden afgelegd over de afwikkeling van de erfenis. Alle transacties, betalingen en ontvangsten staan hier in vermeld zodat voor iedere erfgenaam duidelijk en inzichtelijk is wat er precies gedaan is tijdens de afwikkeling.

Dit is een belangrijk sluitstuk van de afhandeling van de erfenis. Door alles goed inzichtelijk te maken weten alle betrokkenen precies wat er gedaan is en dat alles klopt. De rekening en verantwoording is een schriftelijk overzicht van alles wat er gedaan is. Hiermee voorkom je dat er later onduidelijkheid of onenigheid ontstaat over de verrichte werkzaamheden.

ErfenisBeheer

ErfenisBeheer heeft veel ervaring met verdelingen van ingewikkelde erfenissen. Ook als de verstandhouding tussen de erfgenamen niet goed meer is kunnen wij, als onafhankelijk en ervaren professional, vaak nog veel voor u betekenen om de verdeling alsnog goed te realiseren. Wij kunnen u ook helpen bij het maken van een goede rekening en verantwoording.

Mr. Berend  Lever

Mr. Berend Lever

Erfrecht jurist en oud-notaris.