Lees meer over een executeur

Is er een executeur?

Stap 3

Is er een executeur?

Als blijkt dat de overledene een testament had gemaakt, en dat daarin een executeur is benoemd dan is de executeur degene die de erfenis afhandelt. De executeur moet zo spoedig mogelijk benaderd worden, zodat diegene de afhandeling kan opstarten.

Taken aanvaarden?

De benoemde executeur is niet verplicht om zijn taak te aanvaarden. Als hij de erfenis niet wil afhandelen dan doet hij afstand van zijn taak en zijn de erfgenamen weer gezamenlijk bevoegd. Ook als de erfenis negatief blijkt te zijn kan de executeur zijn functie niet aanvaarden of zijn taak voortzetten.

Afstand doen

Zowel de erfgenamen of de executeur kunnen er ook voor kiezen om een ander aan te  wijzen om de erfenis af te handelen. Erfenisbeheer kan deze taak eenvoudig van u overnemen of in overleg samen met u gaan afhandelen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Mr. Monique  Jansen op de Haar

Mr. Monique Jansen op de Haar

Erfrecht jurist