De afwikkeling van de erfenis

Verdelen van de erfenis

Stap 8

Verdelen van de erfenis

Zijn de voorgaande stappen doorlopen? Dan kan de erfenis verdeeld gaan worden onder de erfgenamen.

Als er een testament is, kan het zijn dat daar in vermeld staat wie welke bezittingen gaan krijgen. Dat moet eerst beoordeeld worden. Als daar geen regeling voor was gemaakt, geldt de wet. Hebben geen van de erfgenamen een specifiek wettelijk recht op bezittingen? Dan moet de erfenis in onderling overleg met de erfgenamen verdeeld worden.

Een woning kan bijvoorbeeld door een van de erfgenamen in eigendom overgenomen worden. De andere erfgenamen dienen daarvoor dan financieel gecompenseerd te worden. Ook de inboedel dient verdeeld te worden onder de erfgenamen. Komen de erfgenamen er samen niet uit dan is de mogelijkheid er ook om de bezittingen te verkopen en wordt de opbrengst vervolgens verdeeld. Ook het banktegoed kunt u verdelen onder de erfgenamen.

Erfenisbeheer

Erfenisbeheer heeft veel ervaring met verdelingen van ingewikkelde erfenissen. Ook als de verstandhouding tussen de erfgenamen niet goed meer is kunnen wij, als onafhankelijk professional, vaak nog veel voor u betekenen om de verdeling alsnog goed te realiseren.

Mr. Berend  Lever

Mr. Berend Lever

Erfrecht jurist en oud-notaris.