Lees hier alles over de Erfenis

Wat is een erfenis?

Stap 2

Erfenis aanvaarden?

Als duidelijk is wie de erfgenamen zijn dan moeten die personen zich nog uitspreken of zij de erfenis willen aanvaarden en op welke wijze. Als beoogd erfgenaam heeft u namelijk de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Zuiver aanvaarden

Hiermee wordt u erfgenaam maar bent u ook aansprakelijk voor een eventueel tekort in de erfenis. Dit is de eenvoudigste wijze van aanvaarden en hiervoor kiest u als u zeker weet dat er geen risico op schulden is bij de overledene.

Beneficiair aanvaarden

Hiermee wordt u erfgenaam maar ben je niet aansprakelijk voor een eventueel tekort in de erfenis. Dit moet via de rechtbank aangevraagd worden en de afhandeling van de erfenis moet vervolgens aan strikte wettelijke vereisten voldoen (de wettelijke vereffening).

Verwerpen

Hiermee wordt u geen erfgenaam en staat u helemaal buiten de erfenis. U heeft dan geen enkele inspraak en u bent dan niet aansprakelijk voor schulden. Ook bent u niet gerechtigd tot een eventueel positief saldo van de erfenis.
In overleg met Erfenisbeheer kan een afgewogen keuze gemaakt worden over de wijze van wel of niet aanvaarden. Erfenisbeheer kan de procedure tot beneficiair aanvaarden bij de rechtbank snel en goed voor u regelen.

Mr. Berend  Lever

Mr. Berend Lever

Erfrecht jurist en oud-notaris.