Het verzorgen en bijhouden van administratie

Het beheren van de erfenis

Stap 5

Het beheren van de erfenis

Een belangrijke taak van de erfgenamen of van de executeur is het goed beheren van de erfenis en onnodige kosten te voorkomen. Daarbij moet u onder meer denken aan het verzorgen en bijhouden van de administratie en zorgt dat de bezittingen van de overledene in goede staat blijven.

Belangrijke voorbeelden zijn:
• Het controleren en goed afsluiten en beveiligen van de woning;
• Het onderhouden van woning en tuin;
• Het leegmaken van de koelkast en overige werkzaamheden die direkt nodig zijn;
• Risico lopende (financiele) producten omzetten naar minder risico lopende producten;
• Lopende abonnementen en lidmaatschappen opzeggen.

Eigenlijk datgene doen wat u ook zelf zou doen om uw bezit te beschermen als het uw eigen bezit zou zijn.

Mr. Berend  Lever

Mr. Berend Lever

Erfrecht jurist en oud-notaris.